Zásady Ochrany Osobních Údajů

Datum účinnosti: Květen 8, 2019

DDFU („nás“, „my“ nebo „naše“) provozuje webovou aplikaci stránky DDFU (dále jen „služba“).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, když používáte naši službu a volby, jste s těmito daty spojeni.

Vaše údaje používáme k poskytování a vylepšování služby. Používáním služby vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami.

Definice

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumějí údaje o žijící osobě, která může být z těchto údajů identifikována (nebo z těch a dalších informací, které máme v držení nebo které by mohly přijít do našeho vlastnictví).

Údaje o využití

Údaje o využití jsou data shromažďovaná automaticky buď pomocí služby, nebo samotnou infrastrukturou služeb (například doba trvání návštěvy stránky).

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé kousky dat uložené v zařízení uživatele.

Správce dat

„Správcem údajů“ rozumí osoba, která (buď samostatně, nebo společně s jinými osobami) určuje účel a způsob, jakým jsou nebo mají být zpracovávány osobní údaje. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsme správcem dat.

Zpracovatel dat (nebo Poskytovatelé Služeb)

Zpracovatelem dat (nebo poskytovatelem služeb) se rozumí jakákoliv osoba (jiná než zaměstnanec správce dat), která zpracovává data jménem správce údajů.

Za účelem efektivnějšího zpracování vašich dat můžeme využít služeb různých poskytovatelů služeb.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je jakákoli živá osoba, která je předmětem osobních údajů.

Uživatel

Uživatel je individuální v naší Službě. Uživatel odpovídá subjektu údajů, který je předmětem osobních údajů.

Shromažďování a používání informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely poskytování a zlepšování našich Služeb pro vás.

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání našich služeb vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které mohou být použity ke kontaktování nebo identifikaci („osobní údaje“). Osobní identifikační údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • E-mailová adresa
 • Křestní jméno a příjmení
 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město
 • Soubory cookie a údaje o používání

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali s newslettery, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit od přijímání jakýchkoli nebo všech těchto sdělení od nás pomocí odkazu pro zrušení odběru nebo podle instrukcí uvedených v jakémkoli e-mailu, který zašleme. Nebo nás kontaktujte.

Údaje o využití

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je služba přístupná a používána („údaje o využití“). Tato data o využití mohou zahrnovat informace, jako je například adresa internetového protokolu počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky našich služeb, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Sledování dat & Cookies

Používáme soubory Cookie a podobné sledovací technologie ke sledování činnosti našich služeb a k uchování určitých informací. Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory Cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webové stránky a uloženy na vašem zařízení. Používají se také sledovací technologie, které slouží k shromažďování a sledování informací a vylepšování a analyzování našich Služeb, jako jsou tagy, značky a skripty. Můžete instruovat prohlížeč, aby odmítal všechny soubory cookie, nebo aby označoval, kdy se soubor cookie odesílá. Pokud však soubory cookie neakceptujete, nebudete pravděpodobně moci používat některé části našich Služeb.

Příklady souborů cookie, které používáme:

 • Session Cookies. Používáme Session Cookies k provozu našich Služeb.
 • Preference Cookies. Preference Cookies používáme k zapamatování vašich preferencí a různých nastavení.
 • Security Cookies. Soubory Cookie zabezpečení používáme pro účely zabezpečení.

Použití dat

DDFU používá shromážděné údaje k různým účelům:

 • Poskytování a udržování našich Služeb
 • Informovat vás o změnách našich Služeb
 • Umožnit vám účastnit se interaktivních funkcí našich služeb, pokud se tak rozhodnete
 • Poskytovat zákaznickou podporu
 • Shromažďovat analýzy nebo cenné informace, abychom mohli zlepšovat naše služby
 • Sledovat využívání našich služeb
 • Odhalit, předcházet a řešit technické problémy
 • Poskytovat vám novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo o kterých jste se zeptali, pokud jste se nerozhodli tyto informace nedostávat

Uchovávání údajů

DDFU bude uchovávat vaše Osobní Údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely uvedené v těchto Zásadách Ochrany Osobních Údajů. Vaše Osobní Údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro dodržení našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešit spory a uplatňovat naše právní smlouvy a zásady.

DDFU bude také uchovávat Údaje o Využití pro účely interní analýzy. Údaje o Využití jsou obvykle uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti naší Služby, nebo jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos dat

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny a udržovány na počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu osobních údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo Česko (Česká Republika) a rozhodnete se nám poskytnout informace, Vezměte prosím na vědomí, že přenášíme údaje, včetně Osobních Údajů, do Čech (Česká Republika) a zpracujeme je tam.

Váš souhlas s těmito Zásadami Ochrany Osobních Údajů, za nímž následuje vaše předložení takových informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.

DDFU podnikne všechny kroky přiměřeně nezbytné k zajištění toho, aby vaše data byla bezpečně ošetřena a v souladu s těmito Zásadami Ochrany Osobních Údajů a žádný přenos vašich osobních údajů se neuskuteční do organizace nebo země, pokud nejsou k dispozici dostatečné kontroly na místě včetně bezpečnosti vašich dat a dalších osobních údajů.

Zveřejňování údajů

Obchodní transakce

Pokud se DDFU účastní fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše Osobní Údaje převedeny. Před předložením vašich Osobních Údajů a na základě jiných Zásad Ochrany Osobních Údajů vám poskytneme upozornění.

Zveřejňování informací pro donucovací orgány

Za určitých okolností může být vyžadováno, aby DDFU vaše Osobní Údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo jako odpověď na platné požadavky orgánů veřejné správy (např. soud nebo vládní orgán).

Právní požadavky

DDFU může zveřejnit vaše Osobní Údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná k tomu, aby:

 • Dodržovat zákonnou povinnost
 • Chránit a hájit práva nebo majetek DDFU
 • Předcházení nebo vyšetřování možných nepravostí v souvislosti se Službou
 • Chránit osobní bezpečnost uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • Ochrana proti právní odpovědnosti

Zabezpečení dat

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale pamatujte, že žádná metoda přenosu přes Internet nebo metoda elektronického úložiště je 100% bezpečná. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich Osobních Údajů, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Vaše Práva

DDFU si klade za cíl přijmout přiměřená opatření, která vám umožní opravit, změnit, odstranit nebo omezit používání vašich osobních údajů.

Kdykoli je to možné, můžete své Osobní Údaje aktualizovat přímo v sekci nastavení účtu. Pokud nemůžete změnit své osobní údaje, kontaktujte nás prosím, abychom provedli požadované změny.

Pokud si přejete být informováni o tom, jaké osobní údaje o vás máme, a pokud chcete, aby byly z našich systémů odstraněny, kontaktujte nás prosím.

Za určitých okolností máte právo:

 • Získat přístup a získat kopii osobních údajů, které o vás držíme
 • Napravit jakékoli vaše Osobní Údaje, které jsou nepřesné
 • Požadovat vymazání uchovávaných Osobních Údajů

Máte právo na přenositelnost údajů pro informace, které poskytnete DDFU. Můžete požádat o získání kopie vašich Osobních Údajů v běžně používaném elektronickém formátu, abyste je mohli spravovat a přesouvat.

Upozorňujeme vás, že před odpovědí, Vás můžeme požádat o ověření vaší identity před tím, než na tyto požadavky odpovíme.

Sdílení informací s Poskytovateli Služeb

Můžeme využívat společnosti a jednotlivce třetích stran k usnadnění našich Služeb („Poskytovatelé Služeb“), poskytovat Služby naším jménem, provádět Služby související se službami nebo nám pomáhat při analýze způsobu, jakým se naše Služba používá.

Nikdy nebudeme prodávat nebo nabízet vaše data třetím stranám. Budeme sdílet pouze takové údaje, které jsou nutné k tomu, abychom vám mohli nabídnout naše Služby, nebo pokud k tomu máme zákonnou povinnost. Vstupujeme do dohody o zpracování se společnostmi, které zpracovávají vaše údaje na naše instrukce, aby zajistily, že vaše data jsou ošetřeny stejnou úrovní bezpečnosti a důvěrnosti. Nadále odpovídáme za zpracování.

Odkazy na jiné stránky

Naše Služby mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou námi provozovány. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na web třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přezkoumali Zásady Ochrany Osobních Údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webů nebo služeb třetích stran.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba neřeší nikoho mladšího 13 let („děti“).

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od nikoho mladšího 13 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a jste si vědomi, že vaše Děti nám poskytly Osobní Údaje, kontaktujte nás prosím. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili Osobní Údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podstoupíme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů můžeme čas od času aktualizovat. O veškerých změnách vás upozorníme zveřejněním nových Zásad Ochrany Osobních Údajů na této stránce.

Dáme vám vědět prostřednictvím e-mailu a/nebo výrazné oznámení o našich Službách, před změnou kdy se stává efektivní a aktualizované „datum účinnosti“ v horní části těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů pravidelně kontrolovali v případě jakýchkoli změn. Změny těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů, kontaktujte nás prosím: